از بین مهارت های زیر 3 الی 5 مورد انتخاب کنید
1
سخنرانی
2
فعالیت های آزمایشگاهی
3
مدیریت افراد
4
تدریس به دیگران
5
مطالعه آزاد
6
فعالیت های هنری
7
آشپزی
8
تعمیر لوازم منزل
9
ساخت محصول جدید
10
برنامه ریزی
11
فعالیت ورزشی
12
تحقیقات علمی
13
مشاوره امور زندگی
14
فروش محصولات
15
فعالیت های خیرخواهانه
16
آموزش به کودکان
17
بحث و مناظره
18
حسابداری
19
جستجو در اینترنت
20
تولید محتوی
21
حل مسائل ریاضی
22
مجریگری
23
فعالیت های اجتماعی
24
نویسندگی
25
مشاوره آموزشی و علمی
26
یادگیری زبانهای خارجه
27
کمک به دیگران
28
برنامه نویسی کامپیوتر
29
خرید و فروش کالا
30
فعالیت های اقتصادی
31
ایده دادن
32
تحلیل و بررسی مسائل
33
تحلیل سیستم کاری
34
انجام کارهای اجرایی
35
مدیریت استراتژیک
36
انجام کارهای اداری
37
خیاطی
38
معماری
39
سفر و گردشگری
40
رهبری و سازماندهی
از بین علاقه های زیر 3 الی 5 مورد انتخاب کنید
1
سخنرانی
2
فعالیت های آزمایشگاهی
3
مدیریت افراد
4
تدریس به دیگران
5
مطالعه آزاد
6
فعالیت های هنری
7
آشپزی
8
تعمیر لوازم منزل
9
ساخت محصول جدید
10
برنامه ریزی
11
فعالیت ورزشی
12
تحقیقات علمی
13
مشاوره امور زندگی
14
فروش محصولات
15
فعالیت های خیرخواهانه
16
آموزش به کودکان
17
بحث و مناظره
18
حسابداری
19
جستجو در اینترنت
20
تولید محتوی
21
حل مسائل ریاضی
22
مجریگری
23
فعالیت های اجتماعی
24
نویسندگی
25
مشاوره آموزشی و علمی
26
یادگیری زبانهای خارجه
27
کمک به دیگران
28
برنامه نویسی کامپیوتر
29
خرید و فروش کالا
30
فعالیت های اقتصادی
31
ایده دادن
32
تحلیل و بررسی مسائل
33
تحلیل سیستم کاری
34
انجام کارهای اجرایی
35
مدیریت استراتژیک
36
انجام کارهای اداری
37
خیاطی
38
معماری
39
سفر و گردشگری
40
رهبری و سازماندهی
به تمامی موارد نمره ای از 1 تا 10 بدهید
1
سخنرانی
مهارت
علاقه
ضرورت
2
تدریس به دیگران
مهارت
علاقه
ضرورت
3
مطالعه آزاد
مهارت
علاقه
ضرورت
4
مدیریت افراد
مهارت
علاقه
ضرورت
5
فعالیت های آزمایشگاهی
مهارت
علاقه
ضرورت
6
تعمیر لوازم منزل
مهارت
علاقه
ضرورت
7
آشپزی
مهارت
علاقه
ضرورت
8
ساخت محصول جدید
مهارت
علاقه
ضرورت
9
مشاوره امور زندگی
مهارت
علاقه
ضرورت
10
فعالیت ورزشی
مهارت
علاقه
ضرورت
11
فعالیت های هنری
مهارت
علاقه
ضرورت
12
تحقیقات علمی
مهارت
علاقه
ضرورت
13
فعالیت های خیرخواهانه
مهارت
علاقه
ضرورت
14
بحث و مناظره
مهارت
علاقه
ضرورت
15
برنامه ریزی
مهارت
علاقه
ضرورت
16
آموزش به کودکان
مهارت
علاقه
ضرورت
17
فروش محصولات
مهارت
علاقه
ضرورت
18
جستجو در اینترنت
مهارت
علاقه
ضرورت
19
حسابداری
مهارت
علاقه
ضرورت
20
تولید محتوی
مهارت
علاقه
ضرورت
21
نویسندگی
مهارت
علاقه
ضرورت
22
حل مسائل ریاضی
مهارت
علاقه
ضرورت
23
کمک به دیگران
مهارت
علاقه
ضرورت
24
یادگیری زبانهای خارجه
مهارت
علاقه
ضرورت
25
فعالیت های اجتماعی
مهارت
علاقه
ضرورت
26
برنامه نویسی کامپیوتر
مهارت
علاقه
ضرورت
27
فعالیت های اقتصادی
مهارت
علاقه
ضرورت
28
مجریگری
مهارت
علاقه
ضرورت
29
مشاوره آموزشی و علمی
مهارت
علاقه
ضرورت
30
خرید و فروش کالا
مهارت
علاقه
ضرورت
31
ایده دادن
مهارت
علاقه
ضرورت
32
مدیریت استراتژیک
مهارت
علاقه
ضرورت
33
تحلیل سیستم کاری
مهارت
علاقه
ضرورت
34
انجام کارهای اداری
مهارت
علاقه
ضرورت
35
انجام کارهای اجرایی
مهارت
علاقه
ضرورت
36
تحلیل و بررسی مسائل
مهارت
علاقه
ضرورت
37
معماری
مهارت
علاقه
ضرورت
38
خیاطی
مهارت
علاقه
ضرورت
39
سفر و گردشگری
مهارت
علاقه
ضرورت
40
رهبری و سازماندهی
مهارت
علاقه
ضرورت
از بین باور های زیر 3 الی 5 مورد انتخاب کنید
1
باور دارم همه کارهایم مورد رضایت خدا باشد
2
باور دارم به هر طریقی باید به هدف خود برسم
3
باور دارم تمام کارهایم در جهت موفقیت من باید باشد
4
باور دارم صداقت و راستی اساس تمام کارهایم باشد
5
باور دارم درآمد و کسب مال اولویت فعالیت هایم است
6
باور دارم هر کاری که باعث آرامش من شود انجام دهم
7
باور دارم هر کاری ارزشمند است و انجام می دهم که از حدود قوانین شرعی عبور نکند
8
باور دارم تمام تلاش و کوشش خود را باید برای رسیدن به هدف به کار ببندم
9
باور دارم هیچ کسی و هیچ چیز نباید جلوی پیشرفت من خلالی وارد کند
فرصت ها : مثلا یکی از اقوام نزدیک (مادر ،پدر) صاحب کارخانه است
افزودن آیتم
تست MBTI : هر یک از عبارات زیر را به دقت بخوانید و بهترین گزینه راانتخاب کنید
اگر قبلا این تست وارد کرده ایده می توانید نتیجه انتخاب کنید

1
خود مردم برای من جذاب­ترند تا عقاید و احساسات آنها.
2
دوست دارم به حقایق و جزئیات بپردازم.
3
ترجیح می­دهم با هر چیزی به طور منطقی برخورد کنم.
4
دوست دارم مطابق برنامه ریزی عمل کنم.
5
معتقدم که شناختن من دشوار است.
6
دوست دارم بدانم فراتر از سطح ظاهری رویدادها چه اتفاقی می­افتد.
7
دوست دارم بیشتر به احساسم (ندای قلبم) توجه کنم تا عقلم.
8
تغییر و تحولات زیاد در زندگی را دوست دارم.
9
با دیگران بودن به من انرژی می­دهد.
10
خود را آدم واقع بینی می­دانم.
11
من معقول و بی­طرف هستم.
12
دوست دارم با دقت برنامه ریزی کنم.
13
من آدم نسبتا عمیقی هستم.
14
بعضی­ها مرا یک آدم خیالباف تلقی می­کنند.
15
در ارزیابی حرفها، بیشتر برایم مهم است که چه کسی این حرف را زده.
16
من کنجکاو هستم.
17
ارتباط برقرار کردن با دیگران را دوست دارم.
18
ترجیح می­دهم در همین لحظه زندگی کنم.
19
اغلب بر پایه اصول و قواعد تصمیم می­گیرم.
20
خودم را قاطع و مصمم می­دانم.
21
دوست دارم با خودم خلوت کنم و درباره زندگی فکر کنم.
22
من به نسبت دیگران خودم را آرمان گرا می­دانم.
23
سیاستهای تشویقی همیشه موثرتر از اجبار هستند.
24
اتفاقات غیر منتظره را دوست دارم.
25
در مقایسه با اطرافیانم، دوستان و آشنایان زیادی دارم.
26
من اهل عمل هستم.
27
گاهی اوقات لازم است در برابر دیگران، راسخ و محکم باشیم.
28
همیشه دقیق و وقت شناس هستم.
29
دوست دارم فقط با عده کمی دوست باشم اما صمیمی و نزدیک.
30
تمایل به آینده نگری دارم.
31
تلاش می­کنم بین مردم، هماهنگی و توافق باشد.
32
از تازگی و تنوع لذت می­برم.
33
خودم را اجتماعی می­دانم.
34
دوست دارم محکم و با ایمان باشم.
35
دوست دارم بفهمم چرا وقایع رخ می­دهند.
36
پایبند بودن به تکالیف و وظیفه ها برایم مهم است.
37
با مردم بودن مرا خسته می­کند.
38
به الهامات و حس درونی خودم اهمیت زیادی می­دهم.
39
من با دیگران مهربان هستم و با آنها اظهار همدردی می­کنم.
40
زندگی را با آسودگی و بدون شتاب سپری می­کنم.
41
ممکن است بعضی­ها مرا نادان و سطحی پندارند.
42
من واقع بین و اهل عمل هستم.
43
عدالت مهم­تر از محبت و دلسوزی است.
44
مرتب و با انضباط هستم.
45
خیلی وقتها دوست دارم با خودم تنها باشم.
46
به احساسم در مورد آینده اطمینان می­کنم.
47
احساس را بر منطق ترجیح می­دهم.
48
بسیار انعطاف پذیر هستم.
49
شناختن من آسان است.
50
ارزش هر چیز به اندازه قیمت آن در بازار است.
51
معتقدم که انسانها از مغز خود به حد کافی استفاده نمی­کنند.
52
دوست دارم همه چیز تحت کنترل من باشد.
53
ترجیح می­دهم با ایده ها و احساسات سروکار داشته باشم.
54
ترجیح می­دهم تصویری کلی از آنچه رخ می­دهد داشته باشم.
55
همدردی و بخشش والاترین ارزشهای من هستند.
56
برای ایجاد انگیزه در خودم، به دیگران نیازی ندارم.
چشم انداز : من به امید خدا در بیست سال آینده یکی از بزرگ ترین فوتبالیست ها در شهر می شوم
برای رسید به هدف 20 ساله خود ، جایگاه خود را در سال بعد ، 2 سال ، 3 سال ، 5 سال ، 10 سال و 15 , 20 سال آینده بنویسید
سال بعد ( مثال : شرکت نرم افزاری خود را راه اندازی کردم و درحال تربیت نیرو هستم )
2 سال بعد ( مثال : من شرکت خود را راه اندازی کردم و توانستم در سطح شهر مشهد جزء شرکت های مطرح شوم )
3 سال بعد ( مثال : در شهر خود شناخته شده ام و درحال راه‌اندازی شعبه در استان های دیگرم)
5 سال بعد (مثال : در حال افزایش شعبه و ارتباط با شرکت های خاور میانه هستم)
10 سال بعد ( مثال : در کشور خود شناخته شده‌ام )
15 سال بعد ( مثال : در حال ورود به کشور های جهان اسلام هستم)
20 سال بعد (مثال : درحال همکاری با شرکت های نرم افزاری دنیا هستم و کاربران خود را در جهان اسلام دارم)
تست انجام شد برای ارسال نهایی کلیک کنید
ارسال نهایی
ورود